Bảng Báo Giá – Quản Trị Website

 • AVA

  Phát triển cùng bạn

 • Basic

  1.500.000/tháng

 • Professional

  2.500.000/tháng

 • Premium

  3.500.000/tháng

 • Sao lưu dữ liệu

 • Hàng tuần

 • Hàng tuần

 • Hàng tuần

 • Kiểm tra hoạt động website

 • Hàng ngày

 • Hàng ngày

 • Hàng ngày

 • Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố

 • 15 nội dung

 • 35 nội dung

 • 50 nội dung

 • Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết

 • Cập nhật, tối ưu ảnh chuẩn SEO

 • 15 ảnh

 • 35 ảnh

 • 50 ảnh

 • Cấu hình email domain

 • Đăng ký vào công cụ tìm kiếm

 • Quản trị hosting

 • Công cụ thống kê, giám sát website

 • Quản trị Facebook Fanpage

 • 15 nội dung

 • 35 nội dung

 • 50 nội dung

 • Thiết kế banner web

 • 1 banner

 • 2 banner

 • 3 banner

 • Tư vấn marketing online

 • -

Hỗ trợ 24/7 - 0773 911 911

Hotline 1 - (028) 62 911 911

Hotline 2 - (028) 62 81 82 83

Hỗ trợ trực tuyến