Bảng Báo Giá – Quản Trị Website

 • AVA

  Phát triển cùng bạn

 • Basic

  1.500.000/tháng

 • Professional

  2.500.000/tháng

 • Premium

  4.000.000/tháng

 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách... của doanh nghiệp)

 • 10 lần/tháng

 • 15 lần/tháng

 • 20 lần/tháng

 • Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website

 • 30 sản phẩm/tháng

 • 40 sản phẩm/tháng

 • 50 sản phẩm/tháng

 • Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần)

 • 3 banner/tháng

 • 5 banner/tháng

 • 7 banner/tháng

 • Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website

 • Không

 • Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố

 • Không

 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus (nếu sử dụng dịch vụ hosting, server tại AVA.vn)

 • Không

 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền. (Nếu website chạy ở Datacenter nơi khác, AVA.vn chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo sự cố cho khách hàng để khách hàng thông báo cho nơi đặt website xử lý)

 • Không

 • Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, hosting hàng năm để website tránh bị gián đoạn do hết hạn

 • Không

Hỗ trợ 24/7 - 0773 911 911

Hotline 1 - (028) 62 911 911

Hotline 2 - (028) 62 81 82 83

Hỗ trợ trực tuyến